Guests at the Marae

All people, all nations

At the peak of the immediate response to the February 2011 event Nga Hau E Wha National Marae hosted up to 27 organisations on site at any one time.

At this point in time, we accommodate some of these same agencies as well as some others.

The full list of agencies we host is as follows:

  • The Rangatahi Court
  • Probation Services
  • Child Youth and Family
  • Fletchers Hub 19
  • Community Justice Panel
  • Te Maramatanga ki Otautahi
  • Maori wardens
  • Location for the Iwi Maori Liaison Officer for NZ Police

“E nga hau e wha e nga waka e nga karangaranga maha. Ko tenei te whakaaro a te Runanga O Nga Maata Waka. Kia uhia nga aroha me nga roimata ki runga ia ratou i hinga atu i nga mahi a Ruamoko. No reira, e nga mate o te ao haere atu ra. E hoki ki nga takahinga o nga tipuna kua ngaro.”

To the four winds and progeny. Te Runanga O Nga Maata Waka, have placed the cloak of love and tears upon those whose whanau that have lost their lives in the earthquake. Therefore to those who have passed return and follow the footsteps of your ancestors that have passed before you.

Facebook icon

Find us on Facebook, and join the community. Keep up to date with what’s happening at the Marae, check out our photos and get involved.