Guests at the Marae

All People, All Nations

At the peak of the immediate response to the February 2011 event Ngā Hau E Whā National Marae hosted up to 27 organisations on site at any one time.

At this point in time, we accommodate some of these same agencies as well as some others.

The full list of agencies we host is as follows:

  • The Rangatahi Court
  • Probation Services
  • Oranga Tamariki
  • Te Pae Oranga (Iwi Panels)
  • Te Maramatanga ki Ōtautahi
  • Māori Wardens
  • Location for the Iwi Māori Liaison Officer for NZ Police
  • Community Law Canterbury (Legal Aid Clinics)

“E ngā hau e whā e ngā waka e ngā karangaranga maha. Ko tenei te whakaaro a te Rūnanga O Ngā Maata Waka. Kia uhia nga aroha me nga roimata ki runga ia ratou i hinga atu i nga mahi a Ruamoko. No reira, e nga mate o te ao haere atu ra. E hoki ki nga takahinga o nga tipuna kua ngaro.”

To the four winds and progeny. Te Rūnanga O Ngā Maata Waka, have placed the cloak of love and tears upon those whose whānau that have lost their lives in the earthquake. Therefore to those who have passed return and follow the footsteps of your ancestors that have passed before you.

Facebook icon

Find us on Facebook, and join the community. Keep up to date with what’s happening at the Marae, check out our photos and get involved.